Omet navegació

Sismes

Sismes

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:
El partit de futbol entre el Futbol Club Barcelona (FCB) i el Paris Saint-Germain (PSG) del 8 de març
de 2017 va ser viscut amb un extraordinari entusiasme pels seguidors que hi havia al camp. Amb el
sisè gol blaugrana, marcat en els darrers segons del partit, van saltar prop de 90000 seguidors que,
literalment, van fer tremolar el Camp Nou, i van generar un petit sisme de magnitud 1, que va ser
enregistrat a l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA), situat a uns 500 m del camp.

Pregunta 8

Qüestió

8 En les figures següents, hi ha representat un espectador en iniciar un salt i el mateix
espectador en el punt més alt del salt. Les fletxes representen el sentit de la força que
l’espectador fa sobre el terra en iniciar el salt.

Quina figura representa millor el sentit de la força que l’espectador fa sobre el terra en
iniciar el salt?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Figura 1

b. Figura 2

c. Figura 3

d. Figura 4

Realimentació

Pregunta 9

9 Els espectadors no només saltaven, també cridaven molt. Segur que des de l’Institut de
Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) se sentien els crits. Considera que el so és una
ona que viatja per l’aire amb una velocitat d’uns 340 m/s i que les ones sísmiques viatgen
a través del sòl a una velocitat d’uns 6 km/s.
Què va arribar abans a l’ICTJA, el so dels crits o les ones sísmiques dels salts? Dona una
resposta utilitzant els conceptes temps, distància i velocitat. Subratlla aquests conceptes
a la teva explicació.

Pregunta 10

Qüestió

10 Arran d’aquesta notícia, la Júlia s’ha quedat amoïnada per si mai hi ha un terratrèmol
destructiu a Barcelona. Per això ha buscat a Internet informació per valorar aquest risc.
Ha trobat un mapa d’intensitats màximes probables d’un sisme en un període de 500 anys
a Catalunya (figura 1) i informació sobre l’escala MSK d’intensitat sísmica (figura 2).

Tenint en compte les figures 1 i 2, quina informació pot treure la Júlia?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. La probabilitat que hi hagi un terratrèmol a Barcelona és d’un 50 %.

b. Si Barcelona pateix un terratrèmol, no hi hauria servei de transport públic.

c. Si Barcelona pateix un terratrèmol, els edificis podrien patir danys lleugers o moderats

d. El terratrèmol més intens que pot haver-hi a Barcelona mataria aproximadament la meitat
de la població.

Realimentació

Pregunta 11

Qüestió

11 La Júlia comenta amb quatre amics la seva preocupació per si mai es pot produir un
terratrèmol a Barcelona. Cadascun d’ells expressa la seva opinió.
Hi ha quatre opinions diferents. Qui té raó?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. He buscat informació a Internet i els terratrèmols es produeixen a causa del moviment dels continents.

b. Ara hi ha menys terratrèmols que abans. Això és perquè els edificis estan més preparats per
resistir-los.

c. És clar que pot passar. La probabilitat que es produeixi un terratrèmol destructiu és igual a
qualsevol punt de la terra. Ens convé estar preparats.

d. Es poden donar a tot arreu, però els més destructius acostumen a ser a llocs com el Japó
o la costa pacífica d’Amèrica, amb molta activitat en els límits de les plaques tectòniques.

Realimentació

Pregunta 12

Qüestió

12 Davant la possibilitat que es pugui produir un terratrèmol a Barcelona, s’ha elaborat un
mapa geològic de la ciutat. Se sap que els materials geològics tous, poc cimentats i que
no formen roques (estan solts) vibren més davant d’un sisme que no pas aquells que estan
cimentats, durs i són roques.
MAPA DE VULNERABILITAT SÍSMICA DEL SUBSOL MATERIALS AL SUBSOL

Segons els materials que hi ha al subsol, quina zona de Barcelona podria ser més vulnerable
davant d’un sisme?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Zona A

b. Zona B

c. Zona C

d. Zona D

Realimentació

Pregunta 13

Qüestió

13 Hi ha qui assegura que els gossos intueixen la proximitat dels terratrèmols i es mostren
inquiets moments abans.
Quina de les qüestions següents es podria investigar mitjançant una recerca científica?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Els gossos són conscients que poden predir els terratrèmols?

b. Els gossos tenen capacitats que les persones no podrem mesurar mai?

c. De mitjana, els gossos borden més just abans d’un terratrèmol que un dia normal?

d. Hi ha gossos capaços de detectar la imminència d’un terratrèmol i no manifestar-ho?

Realimentació

Pregunta 14

Qüestió

14 Es vol construir un aparell que serveixi per mesurar els moviments de la terra i la seva
intensitat. En un recinte ben aïllat on no arribi la llum, es penja un bloc gros de plom del
sostre mitjançant una molla i enregistrem l’evolució del sistema, amb un sensor que enviarà
les dades a un ordinador.
Es disposa de sensors de distància, llum, camp magnètic i força. Quins d’aquests dissenys
funcionarien millor?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Disseny 1

b. Disseny 2

c. Disseny 3

d. Disseny 4

Realimentació