Omet navegació

Feliu te febre

Feliu te febre

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:
La setmana passada el Feliu va tenir una febrada molt forta. La febre és un símptoma produït per
les infeccions causades per virus, bacteris o altres microorganismes paràsits.
En alguns moments, el Feliu va arribar a 40 ºC

Pregunta 1

Qüestió

Per alleujar-lo, li van fer uns banys d’aigua tèbia, a 36 ºC. La temperatura del Feliu va baixar
perquè...

(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. la temperatura del Feliu es va transferir a l’aigua

b. el fred es va transferir des de l’aigua cap al Feliu.

c. la temperatura de l’aigua es va transferir cap al Feliu.

d. l’energia tèrmica es va transferir des del Feliu cap a l’aigua mitjançant la calor.

Realimentació

Pregunta 2

Qüestió

2 També li van receptar un xarop antitèrmic. Al prospecte del xarop hi ha una taula amb les
dosis recomanades, on s’indica la dosi màxima diària en relació amb l’edat i el pes del malalt.

Respostes

a. és proporcional a l'edat.

b. no és proporcional al pes

c. és directament proporcional al pes.

d. és inversament proporcional al pes

Realimentació

Pregunta 3

Qüestió

3 A continuació, es mostra un remei tradicional que es fa servir per abaixar la febre. Hi ha
gent que confia en la seva efectivitat i d’altres que no.

Respostes

a. Té algun component artificial o sintètic?

b. S’ha utilitzat durant molts segles de manera tradicional?

c. Després d’aplicar-lo a diversos infants amb febre, van deixar tots de tenir febre l’endemà?

d. A diversos infants amb febre semblant, els baixa més la febre als que s’ha aplicat aquest
remei que als que no se’ls ha aplicat ni aquest ni cap altre remei?

Realimentació

Pregunta 4

Qüestió

4 A casa del Feliu tenen un termòmetre d’infrarojos que mesura la temperatura
de manera instantània amb un detector, sense haver de tocar la persona.
Aquests termòmetres es basen en el fet que tots els cossos calents, com
el cos humà, emeten radiació infraroja i que a major temperatura emeten
més radiació.
Aquest termòmetre indica la temperatura depenent de quanta radiació
li arriba. Quin dels esquemes següents s’ajusta més al funcionament
d’aquests termòmetres?

Respostes

a. Esquema 1

b. Esquema 2

c. Esquema 3

d. Esquema 4

Realimentació

Pregunta 5

Qüestió

5 La germana del Feliu fa unes setmanes que ha tornat d’un viatge a l’Àfrica. Presenta un
quadre clínic d’episodis de febre i els metges li han diagnosticat malària o paludisme.
Aquesta malaltia es transmet per la picada d’un mosquit anomenat anòfel i la causen els
plasmodis, uns protozous paràsits microscòpics.
Aquesta taula indica els episodis de febre que ha tingut en els darrers dies

El gràfic següent mostra la febre provocada per dues espècies diferents de plasmodi, A i B:

A partir de les dades que es mostren a la taula i al gràfic, quina de les afirmacions següents
és correcta?
La causa de la febre de la germana del Feliu és la infecció provocada..

Respostes

a. pel plasmodi A

b. pel plasmodi B.

c. tant pel plasmodi A com pel plasmodi B.

d. per un altre plasmodi diferent dels plasmodis A i B.

Realimentació

Pregunta 6

Qüestió

6 Per combatre la malària, es va proposar un mètode que consisteix a esterilitzar, mitjançant
raigs X, mosquits mascles anòfels criats en laboratoris i alliberar-los

La irradiació amb altes dosis de raigs X pot ser una bona estratègia per combatre la
propagació de la malària perquè les femelles que s’aparellin amb ells..

Respostes

a. s’esterilitzaran

b. no es podran aparellar amb més mascles.

c. no tindran descendència i, per tant, disminuirà la població de mosquits.

d. canviaran el seu material genètic i es convertiran en una altra espècie de mosquit

Realimentació

Pregunta 7

7 Un mosquit, mascle o femella, pot viure molt bé sense picar, llepant només substàncies
ensucrades, com el nèctar de les flors. Però la femella necessita xuclar la sang d’un altre
animal per desenvolupar els ous.
Explica per què esterilitzar mosquits mascles també pot ser una bona estratègia per
disminuir el nombre de picades. Per fer-ho utilitza les paraules següents: femelles,
fecundar, picar, ous i sang. Subratlla aquestes paraules a la teva explicació